Toegankelijkheid

De Vlaamse overheid probeert zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken voor mensen met een handicap, dus ook deze website. Dat is de afspraak volgens het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (Vlaanderen).

Iedereen moet de informatie op deze website kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtziende, blinde, slechthorende en dove bezoekers en bezoekers met een andere handicap. In deze toegankelijkheidsverklaring lees je tot op welke hoogte deze website voldoet aan de richtlijnen.

Deze richtlijnen staan in de Europese standaard EN 301549 versie 3.2.1 (2021). Die bevat de voorwaarden om te voldoen aan de niveaus A en AA uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.mvoocriteria.be.


Stand van zaken

De website volgt de voorwaarden.


Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op basis van een eigen verklaring.

Er is een controle uitgevoerd op basis van de zustersite www.mvicriteria.nl met dezelfde IT-infrastructuur. De audit werd op 21 oktober 2022 uitgevoerd via Logius. Logius is een onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid en zorgt voor een digitale overheid die werkt voor iedereen. Meer over de controle m.b.t. toegankelijkheid.

Deze verklaring is op 2 april 2024 opgesteld.

De verklaring werd laatst herzien op 2 april 2024.


Niet-toegankelijke inhoud

Bij de controle bleken een aantal pagina’s nog niet toegankelijk genoeg door technische oorzaken. Deze werden inmiddels opgelost.


Werken met browsers en ondersteunende technologieën

Je kan deze website gebruiken met de meest gebruikte software om mensen met een functiebeperking te helpen. Het gaat dan om browsers, screenreaders en hulpmiddelen om tekst te vergroten.


Technische specificaties

De toegankelijkheid kan verzekerd worden als jouw toestel deze technologieën ondersteunt:

  • HTML

  • CSS

  • WAI-ARIA

  • JavaScript

  • SVG

  • DOM


Feedback en contactgegevens

Heb je opmerkingen of problemen op vlak van toegankelijkheid? En zijn die nog niet aangepakt of vermeld als werkpunt? Laat het dan weten.

Stuur een e-mail naar omgeving@vlaanderen.be of bel naar 02 553 80 11.

We proberen je een antwoord te bezorgen binnen een redelijke termijn.


Klachten

Heb je een klacht? Neem dan contact op met het Departement Omgeving. Je kan gratis een klacht indienen, per e-mail, telefoon, brief of fax. Lees meer over de klachtenprocedure.

Als je niet tevreden bent met het antwoord op jouw klacht, kan je terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.


Verbeteringsplan

De vastgestelde technische problemen werden doorgegeven en opgelost door de site-leverancier.